Marketingový směr

Že je marketing cestou k získávání nových zákazníků už víte? Jen vás trápí, že ho nedokážete naplno využít? Nekoncepční strategie, špatné vyhodnocování a nekonzistentní marketing vedou ke slabým výsledkům a mizivé dlouhodobé konkurenční výhodě.

Chcete konečně udělat krok vpřed? V tom případě vám pomohu nasměrovat marketing k vyšší efektivitě a dlouhodobým cílům.

Analyzuji vaše současné snahy. Doporučím nejvhodnější marketingové kanály a způsoby, jak je uchopit a spojit dohromady pro vytvoření funkčního celku. Vycházím ze zkušeností s velkým množství projektů a jejich výsledků. Vyvarujte se opakování chyb a investujte do marketingu, který vám skutečně přinese zákazníky.

V čem vám marketingový směr pomůže

Odlišení od konkurence

Vyjdu z cílů, produktu, vašich možností a konkurenčních výhod. Pomůžu vám odlišit se od konkurentů na webu i v komunikaci.

Nasměrování marketingu

Na základě analýzy současného stavu, konkurence, mých zkušeností a cílů vám doporučím nejvhodnější marketingové kanály.

Konkrétní plán

Společně stanovíme konkrétní plán, jak vytvořit z vašeho marketingu dlouhodobou konkurenční výhodu. Poznáte své priority i co vám konkrétní části plánu přinesou.

Dohled a pomoc

Doporučím vám vhodné specialisty a dodavatele pro realizaci marketingu a rád dohlédnu na průběh tak, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Jak určuji směr

Analýza současné situace

Detailně se seznámím s projektem, produktem, vizí, možnostmi a cíli, kterých chcete dosáhnout.

Dosavadní marketing

Analyzuji, co jste dělali doteď, co vám fungovalo a co nikoli. Vyvarujete se tak chyb, které jste už udělali.

Vylepšení webu

Doporučím vám, co na webu vylepšit a změnit, abyste podpořili svůj nový marketing.

Analýza konkurence

Jak ostatní v oboru dělají marketing? Co jim přináší zákazníky a kde získávají návštěvnost?

Nejvhodnější marketing

Vyberu nejvhodnější marketingové kanály pro váš projekt, které vám pomohou splnit vaše cíle.

Konkrétní plán

Sestavím pro vás konkrétní marketingový plán, včetně určení priorit, jednotlivých kroků a časové osy.

Schůzka

Na osobní schůzce vám představím marketingový směr a pomůžu vymyslet, jak ho realizovat.

Dohled nad realizací

Pomůžu vám vybrat vhodné dodavatele a specialisty a dohlédnu nad realizací jednotlivých činností.

Přínosy marketingového směru

Přestanete konečně vyhazovat peníze za neefektivní reklamu. Má doporučení a stanovení dlouhodobé marketingové strategie vám umožní smysluplně investovat do marketingu s dlouhodobým přínosem. Zjistíte, v jaké fázi se vyplatí začít s různými způsoby marketingu a jak všechny komunikační kanály propojit k vzájemné funkční podpoře.

Můj dohled vám ušetří velkou část neefektivně investovaného rozpočtu.

Zvýšení efektivity marketingu

Konec výdajů za nefunkční reklamu

Více splněných cílů pro růst podnikání

“Po prvních úvodních schůzkách jsme poznali, že pan Řezníček má hluboké znalosti z problematiky i efektivní nástroje na realizaci stanovených cílů. Vypracoval pro nás marketingový směr, na základě kterého jsme nastavili svůj marketing a nyní ho úspěšně realizujeme. Na spolupráci se nám líbí především svědomitost a rychlost, s jakou se vše řeší.”

Pavel Hejkal, Carbounion - Dodavatel elektřiny a plynu

Pomůžu vám nasměrovat váš marketing

Kontaktujte mě, zeptám se vás na pár otázek a domluvíme se, jak vám můžu v marketingu pomoct.

Jak se se mnou spojit
+420 776 690 636

Kde se rád scházím osobně
Praha
Kolín
Dřevčice